Salmonelloza

Rozwojowi choroby sprzyja system klatkowy, duża obsada, niekorzystne warunki utrzymania i stres, brak właściwej dezynfekcji. Salmonella ujawnia się przy spadku odporności ptaków. Do organizmu ptaka dostaje się przez przewód pokarmowy poprzez wodę, paszę lub odchody. Może być przenoszona zarówno w mięsie jak i w jajach spożywczych. Salmonelloza powoduje ostre biegunki i spadek nieśności, patogeny przedostają […]

Czytaj więcej

Choroby niedoborowe

Nioski utrzymywane są w specyficznych warunkach. Duża obsada, wilgotna ściółka i dostęp do niezabezpieczonych wybiegów mogą ułatwiać drogi rozprzestrzeniania się chorób o różnym podłożu. Kury nioski mogą zapadać na choroby związane z niedoborami składników mineralnych i witamin, choroby bakteryjne, wirusowe oraz pasożytnicze. Choroby niedoborowe Niedobór witaminy E powoduje spadek nieśności wywołany zaburzeniami w owulacji komórek […]

Czytaj więcej