Gruźlica

  • Gruźlica jest chorobą atakującą wszystkie gatunki ptaków. Ma bardzo długi okres inkubacji. Gruźlica jest na liście zoonoz, podlegających obowiązkowi zgłaszania.
  • Źródłem zarazków są chore ptaki, wydalające prątki gruźlicy z kałem, które trafiają do paszy, wody oraz ściółki. Bakteria dostaje się do organizmu poprzez układ pokarmowy.
  • Następuje pogorszenie kondycji i obniżenie aktywności. Dzwonki i grzebień stają się blade, często obserwuje się szarozieloną biegunkę i kulawiznę. Choroba jest bardzo wyniszczająca, najczęściej po zaobserwowanych objawach ptak, niedługo później pada.
  • Aby zapobiec pojawieniu się ogniska choroby, należy zabezpieczyć fermę przed dzikimi zwierzętami, dezynfekować pomieszczenia, nie utrzymywać ptaków w różnym wieku z jednym pomieszczeniu. Na rynku dostępne są profilaktyczne szczepionki przeciwko gruźlicy podawane w wodzie do picia, ale nie są stosowane na szeroką skalę.
  • Ptaków chorych na gruźlicę nie leczy się.