Systemy utrzymania i chowu kur

Produkcja jaj od kur nieśnych może być prowadzona intensywnie – na fermach, półintensywnie lub ekstensywnie w przydomowych gospodarstwach. Chów intensywny prowadzony jest na fermach i dzieli się na system podłogowy, klatkowy oraz alternatywny.

Czytaj więcej

Budynki inwentarskie

Najważniejszym elementem wpływającym na chów kur niosek jest lokalizacja fermy. Podczas planowania usytuowania budynku trzeba wziąć pod uwagę położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, wielkość i kształt terenu, na którym mają powstać budynki. Ferma powinna być osłonięta od wiatru, być wybudowana na terenie o niskim poziomie wód gruntowych, na podłożu przepuszczalnym, z dala od innych gospodarstw utrzymujących […]

Czytaj więcej