Kolibakterioza

  • Kolibakterioza jest chorobą bakteryjną, która rozwija się w złych warunkach środowiska i często towarzyszy innym chorobom takim jak zapalenie tchawicy, oskrzeli i krtani.
  • Źródłem zakażenia jest zawilgotniała ściółka, pasza i woda. Ptaki między sobą mogą zarażać się drogą kropelkową.
  • Główne objawy dotyczą nieżytu układu oddechowego – duszności, katar, kichanie. U niosek można zaobserwować obrzęk około oczodołowy, zapalenie spojówek i błony śluzowej nosa.
  • Podczas leczenia wykorzystywane są różnego rodzaju chemioterapeutyki. Jeśli jednak warunki środowiska, nie ulegną poprawie (szczególnie wentylacja i ściółka) to choroba będzie powracać. Zapobieganie kolibakteriozie polega na utrzymaniu higieny pomieszczeń fermy, klatek lub podłogi ze ściółką. Niedojady paszy powinny być codziennie usuwane, a poidła myte.