Plymouth Rock

Plymouth Rock zalicza się do ras typu średnio-ciężkiego, przeznaczonych do chowu w kierunku nieśnym i mięsnym. Ze względu na wszechstronność użytkowania, dobrą zdrowotność i ładne, jarzębate upierzenie ptaki te od lat cieszą się uznaniem polskich hodowców.

Rasa Plymouth Rock została wyselekcjonowana w połowie XIX w. w USA, w Massachusetts. W czasach obecnych ma zasięg międzykontynentalny, ale jest szczególnie popularna w swojej ojczyźnie oraz w krajach europejskich.

Pięciomiesięczne koguty ważą 2,7-3,4 kg, kury natomiast – 2,1-2,5 kg. Ptaki mają krępe, krótkie tułowia o wklęsłej linii grzbietu. Cechą ich wyglądu jest jarzębate upierzenie. Spotyka się ptaki w rozmaitych wariantach kolorystycznych – od żółtego, przez niebieski i kuropatwiany, po czarny. Na kolorowych piórach występują białe prążki. Wyselekcjonowano również odmianę całkowicie białą, która nosi nazwę White Rock. Ubarwienie kogutów Plymouth Rock jest zawsze nieco jaśniejsze niż kur. Dzioby i skoki ptaków obu płci mają kolor jasnożółty.

Kury Plymouth Rock osiągają dojrzałość płciową później niż przedstawicielki ras typu lekkiego, bo dopiero ok. 180. dnia życia. W ciągu roku znoszą 170-200 jaj o ciemnożółtych bądź brązowych skorupkach i masie 58-63 kg. Zużycie paszy na produkcję jednego jaja jest przy tym wyższe niż u typowych niosek i kształtuje się na poziomie 190-240 g. Choć rasę tę można użytkować również w kierunku mięsnym, to w tym celu częściej hoduje się ptaki odmiany White Rock, które osiągają większe przyrosty. Kury Plymouth Rock i White Rock wykorzystuje się też jako rody żeńskie do produkcji brojlerów.