Choroby niedoborowe

Nioski utrzymywane są w specyficznych warunkach. Duża obsada, wilgotna ściółka i dostęp do niezabezpieczonych wybiegów mogą ułatwiać drogi rozprzestrzeniania się chorób o różnym podłożu. Kury nioski mogą zapadać na choroby związane z niedoborami składników mineralnych i witamin, choroby bakteryjne, wirusowe oraz pasożytnicze.

Choroby niedoborowe

  • Niedobór witaminy E powoduje spadek nieśności wywołany zaburzeniami w owulacji komórek jajowych.
  • Zbyt mała ilość witaminy D może powodować zaburzenia układu kostnego tj. krzywica, kulawizny, zgrubienia stawów.
  • Niedobór wapnia i fosforu powoduje tworzenie cienkich, kruchych skorup jaj i obniżenie nieśności.
  • Zbyt mało chloru i sodu w dawce dla kur powoduje obniżenie produkcji i masy jaj, utratę masy ciała, sprzyja występowaniu kanibalizmu.