Systemy utrzymania i chowu kur

Produkcja jaj od kur nieśnych może być prowadzona intensywnie – na fermach, półintensywnie lub ekstensywnie w przydomowych gospodarstwach. Chów intensywny prowadzony jest na fermach i dzieli się na system podłogowy, klatkowy oraz alternatywny.

System podłogowy nazywany też ściołowym najlepiej sprawdza się w hodowli kur niosek (występuje również typ rusztowy i rusztowo-ściołowy). Ptaki utrzymywane są na głębokiej ściółce, która jest dościelana w miarę zabrudzenia. System ten jest najbardziej zbliżony do warunków naturalnych, kury mogą się swobodnie przemieszczać, wybierać gniazda, odpoczywać na grzędach i zażywać kąpieli piaskowych (jeśli jest basen z piaskiem).

Najczęściej jako ściółkę wykorzystuje się słomę zbożową, wióry lub torf. Ściółka pełni trzy funkcje; izoluje ptaki od zimnej posadzki, wchłania wilgoć i wiąże pomiot oraz zabezpiecza przed okaleczeniami. Wadami stosowania tego systemu są ; stykanie się ptaków i jaj z odchodami, zużywanie większej ilości energii i paszy (ptaki mają więcej ruchu niż w systemie klatkowym), problem z zagospodarowaniem zużytej ściółki.

Ilość karmideł i poideł musi być dostosowana do liczby ptaków utrzymywanych w pomieszczeniu. Zazwyczaj wykorzystywane są automatyczne systemy zadające wodę i paszę, które regulują jej ilość i ograniczają pracochłonność na fermie. Taki system można zamontować nawet w małym kurniku, wystarczy mieć podłączenie do wody bieżącej. W chowie fermowym w zależności od systemu utrzymania wykorzystuje się najczęściej linie pojenia kropelkowe oraz dzwonowe. Można regulować wysokość ich zawieszenia, w zależności od wielkości i wieku ptaków.

W chowie ściółkowym można stosować poidła dzwonowe i kropelkowe, natomiast w klatkach i bateriach klatek najlepiej sprawdzają się kropelkowe systemy pojenia. Kropelkowe linie pojenia mogą być wyposażone w miseczki okapowe, dzięki czemu straty wody są niższe, a dodatkowo ściółka wokół poideł pozostaje sucha. Nad linią pojenia montowana jest tzw. antygrzęda obrotowa, która uniemożliwia ptakom siadanie bezpośrednio na linii pojenia.